Werkzaamheden

CNZ Marine is een gerenommeerd nautisch & technisch expertise bureau dat sinds de oprichting in1962 inmiddels een lange historie heeft opgebouwd als een onafhankelijke, gespecialiseerde en betrouwbare partij voor maritieme expertise en advisering.

De maritieme ervaring omvat onder meer schade-expertise met betrekking tot aanvaringen, grondingen, bergingsoperaties, branden, schades aan energie- en voortstuwingsinstallaties, maar ook technische schades aan projectladingen, walkranen, droogdokken, laad/losinstallaties, pieren en kades.

Onze kwalitatief hoogstaande dienstverlening staat ter beschikking van onze opdrachtgevers wereldwijd op 24/7 basis.
Wij zijn centraal gevestigd in het havengebied van Rotterdam en daardoor ook dichtbij de havengebieden van Amsterdam, Vlissingen en Antwerpen, terwijl de havens in Noord-Nederland ook gemakkelijk binnen bereik zijn.
Voor de havens in Noord-Duitsland en het Kielerkanaal zijn wij vertegenwoordigd in Hamburg.

Onze werkzaamheden bestaan uit opnemen van aard en omvang van alle typen (technische) schades, onderzoek naar oorzaak van schades, vaststellen van aard en omvang van benodigde reparaties, technische keuringen, conditie inspecties en omvatten de volgende specifieke vakgebieden als zeevaart, binnenvaart, offshore, scheepsbouw, (mega-)jachten, scheepsreparatie, berging, machinebreuk, steigers, kades, bruggen, kranen en dokken.

CNZ Marine en haar experts zijn aangesloten bij het NIVRE.

Leveringsvoorwaarden :
Op onze werkzaamheden en opdrachten zijn de NIVRE leveringsvoorwaarden  voor opdrachten aan experts en taxateurs van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam op 3 juni 2009 onder nummer 45/2009 en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam op 2 juni 2009 onder nummer 33/2009.

Leveringsvoorwaarden

Privacy statement

Reacties zijn gesloten.